Macrofotografie

                                            De kunst van het kleine....

flora

Libellen en juffers

Insecten

Vlinders

Paddenstoelen

Foto’s op deze site zijn eigendom van Anita Bosker en mogen niet zonder haar uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt, gedownload of gescreend. De Foto’s zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen alleen gebruikt worden als ze gekocht zijn. Indien foto's toch zonder toestemming gebruikt worden, wordt altijd een factuur gestuurd nagestuurd met de richtprijs Nederlandse vakfotografie 2018. Mocht je foto's willen gebruiken voor plublicatie of andere doeleinden neem dan contact op met Anita.