Dieren in de natuur

            Schoonheid is een essentieel principe van de natuur - Anita Bosker -

Foto’s op deze site zijn eigendom van Anita Bosker en mogen niet zonder haar uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt, gedownload of gescreend. De Foto’s zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen alleen gebruikt worden als ze gekocht zijn. Indien foto's toch zonder toestemming gebruikt worden, wordt altijd een factuur gestuurd nagestuurd met de richtprijs  Nederlandse vakfotografie  2018. Mocht je foto's willen gebruiken voor plublicatie of andere doeleinden neem dan rustig contact op met Anita.